Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

0
1086
Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Sağlık sigortaları; poliçe sahibinin kaza ve hastalıklar sonucu oluşan sağlık giderlerini karşılamaya yönelik senelik sözleşmelerdir. Özel hastanelerde tedavi maliyetlerinin yüksekliği ve sigorta bilincinin de artmasıyla ülkemizde sağlık sigortası giderek yaygınlaşmaktadır. Özel sağlık sigortası firmalarının ve planların çokluğu nedeni ile karar vermekte zorlanırız. Bu nedenle ” Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?”

Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Her şirketin ya da aynı şirkette olsa bile her planın anlaşmalı kurum ağı farklı olabilir.
 • Teminat çeşitliliği ve ödeme yüzdesi karşılaştırılmalıdır.
 • Fiyat ve istikrarı önemlidir, gerçekçi ve sürdürülebilir olmalıdır.
 • Her şirket kendi uygulamalarını belirler, özel şartlar incelenmelidir.

1-) Anlaşmalı kurum ağı:

Anlaşmalı kurum ağı firmalar arasında farklılık göstermekle beraber, aynı firmada da, daha uygun fiyatlı alternatifler oluşturabilmek için, planlar arasında farklılıklar gösterebilmektedir.

Burada dikkat etmemiz gereken; iki farklı firma da aynı ismi taşıyan planlar olsa da, teminat ve anlaşmalı kurum ağının aynı olduğunu düşünmemek olur. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da, farklı şirket, plan ya da tekliflerde ,anlaşmalı kurumlar arasında uygulama farkı ( daha yüksek sigortalı payı gibi) olabileceğidir. Anlaşmalı kurumları, planlar ve poliçeler arasındaki anlaşmalı kurum ağı farkını sigorta şirketlerinin web sitesinden ya da acentenizden öğrenebilirsiniz.

2-) Teminatlar:

Teminatlar, sigorta şirketinin karşıladığı durumların, içeriğini ve bedellerini gösterir. “Ayakta tedavi teminatı” , “Yatarak tedavi teminatı”, “Doğum teminatı” gibi örnekler verebiliriz. Teminatlarla ilgili daha detaylı bilginin yer aldığı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Yine teminatlarda şirketler ve planlar arasında farklılık gösterebilir. Teminatları değerlendirirken de poliçe ve teklifinizi, o poliçe ya da teklif için hazırlanmış özel şartlarla karşılaştırmanız önemlidir. Sigorta şirketleri sundukları hizmetin detaylarını, kendi politikalarına göre oluşturdukları, “özel şartlarla” açıklamak zorundadırlar. Bunu yaparken de, bütün sigorta şirketlerinin ortak olarak kullandığı “genel şartlara” uymak zorundadırlar. Özel şartlara bir nevi poliçenizin kullanım kılavuzu da diyebiliriz. Özel şartlara sigorta şirketinizin web sitesinden, genel şartlara da kısa adı TSB olan Türkiye Sigortacılar Birliğinin web sitesinden ulaşabilirsiniz. TSB ile ilgili detay içeren yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

4-) Fiyat:

Sınırsız bir bütçemiz olmadığı için, fiyat genelde sağlık sigortası seçerken kullandığımız kriterlerin başında yer alır. Fiyatı etkileyen çok etmen vardır. Detay içeren yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hep söylediğim gibi; ” Hedefimiz en ucuz fiyat değil, en uygun planı bulmak olmalı.” Bu nedenle fiyat düşsün diye çıkardığımız şeyleri özenle seçmeliyiz.

Fiyatı düşürmek için;

 • Anlaşmalı kurum ağını daraltabiliriz,
 • Doğum teminatını çıkarabiliriz,
 • Yurtdışı tedaviyi çıkartabiliriz,
 • Farklı teminatları çıkarıp, ödeme yüzdelerini düşürebiliriz.

Çok düşük bir ihtimal gibi görüp çıkardığımız bir teminat , ihtiyaç olduğunda çok büyük bedeller ödememize neden olabilir. Sigortanın asıl amacı, altından kalkamayacağımız hasarlarda yardımımıza koşması değil midir? Tabi sigorta şirketleri genelde paket planlar sunduğu için, sadece plan değiştirerek teminatlarda değişiklik yapabilir ve düşürmek ya da çıkarmak istemediğimiz bir teminatı da değiştirmek zorunda kalabiliriz.

Ayrıca fiyat karşılaştırmasını sadece kağıt üzerinden yapamayız. Kağıt üzerinde verilen teminatlar, özel şartlarla beraber değerlendirildiğinde ancak doğru sonuca ulaşılır. Mesela; teklif üzerinde limitsiz olarak gördüğünüz “doğum teminatı”, özel şartlarda “gebelik komplikasyonlarını kapsamıyorsa ve doğum planlıyorsanız, kendinizi ne kadar güvende hissederseniz? Gebelik komplikasyonları ile ilgili yazımız.

5-) Ekstra teminatlar:

Seçim yaparken başlıca kriterimiz olmasa da diğer koşullar eşitse, sunulan ekstra teminatlar da değerlendirme kriterlerimiz arasına girecektir. Diş, gözlük, check-up, kontrol tetkikleri, bazı branşlarda ücretsiz (genelde yılda bir) muayene ve daha çok fazlası poliçenizi ek teminatlarla sunulabiliyor.

6-) Sigorta şirketinin deneyimi ve istikrarı:

Sağlık sigortası seçerken en çok zorlanılan konulardan biridir sigorta şirketini seçmek. Planlar aynı ya da yaklaşık olsa da uygulamalar arasında farklılık olabileceği için sigorta şirketi seçimi önem taşımaktadır.

Konu sağlık sigortası ise, seçtiğiniz sigorta şirketinin sağlık sigortaları konusunda; deneyimli, geniş ve kolay ulaşılabilir çalışma kadrosuna sahip olması , pazar payı ve sermaye yapısı güçlü olması önemlidir. Sigorta şirketleri her ne kadar reasürör firmalarla çalışsa da , yanlış bir fiyat politikası nedeni ile zarar eden bir firma , yüksek fiyat artışları yapabilir, özel şartlarında köklü değişikliklere gidebilir. Bu nedenle sigorta şirketinizin deneyimi ve istikrarlı olması önemlidir.

Sağlık sigortasında şirket değiştirmek, araç sigortası şirketini değiştirmeye benzemez. Sirket değişikliklerinde hak devri sigorta şirketlerinin kararına ve değerlendirmesine tabi olduğu için, daha düşük fiyat nedeni ile değiştirdiğiniz sigorta şirketine aynı haklarla dönemeyebileceğiniz gibi kısıtlamalarla bile karşılaşabilirsiniz.

Bir diğer konu da; her ne kadar sigorta şirketlerinde online hizmetler çoğalsa da, uygulamada henüz istenen seviyelere gelinmediği için, pek çok işleminiz için sigorta şirketinizle aranızdaki bağı acenteniz sağlayacaktır. Bu nedenle acentenizin de konusunda uzman ve deneyimli ve ulaşılabilir olması önemlidir.

Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

7-) Özel şartlardaki uygulamalar:

Aslında bu yazımızda özel şartlarda detaylarını bulabileceğimiz konulara çok girmek istemiyordum fakat nasıl kredi alırken imzaladığımız formların alt detaylarını çoğu zaman incelemiyorsak, genelde sigorta şirketi seçerken de özel şartlar çok incelenmediği için bazı önemli başlıkları ele almak gereği hissettim.

a) Yenileme Garantisi:

Sağlık sigortasında en önemli haklardan biri olan “yenileme garantisinin” tam bir tanımını yapmak isterdim fakat aynı ismi taşısa da içeriği ve sağladığı avantajlar oldukça farklı olabiliyor. Sigorta sözleşmeleri bir seneliktir ve süre sonunda taraflardan biri (sigortalı ya da sigortacı şirket) sözleşmeyi yenilememe hakkına sahiptir. ” Yenileme garantisi” sigorta şirketinizin bu hakkını elinden alıyor. Yani siz poliçenizi devam ettirdiğiniz sürece , sigorta şirketi poliçenizi yenilemek zorunda kalıyor. “Sigorta şirketi neden yenilemek istemesin” derseniz; takibi uzun seneler gerektiren maliyetli hastalıkları ( kanser gibi) hatırlatmak isterim. Tabi yenileme garantisi belli bir sürenin sonunda ve belli şartlarla verilebilir.

Yenileme garantisi aldıktan sonra poliçenizin ömür boyu yenilenmesinin yanı sıra bazı avantajlar da sunulur. Bu haklar ;

 • Poliçenize hastalık nedeni ile ekprim uygulanmaz,
 • Poliçenize kullanım nedeni ile ekprim uygulanmaz,
 • Özel şartlarda istisna olarak geçen bazı hastalıklar (genetik hastalıklar gibi) kapsam dahiline alınabilir.

Belirtmek isterim ki gerek yenileme garantisi alınırken yapılan uygulamalar, gerekse aldıktan sonraki avantajlar her sigorta şirketinde farklılık gösterebilir. Detaylar da sigorta şirketinizin özel şartlarında yer alır.

b) Poliçe süresi içinde çıkan hastalıklara olan yaklaşım:

Yukarıda detaylarını verdiğim yenileme garantisi ile ilgili uygulamalar şirketler arasında değişse de genellikle ortak olan bir kural vardır ki yenileme garantisi aldıktan sonra hastalık nedeni ile muafiyet alınmaz. Fakat yenile garantisi alıncaya kadar 3-4-5 yıl olarak değişebilen süreçte çıkan rahatsızlıklarla ilgili;

 • Muafiyet uygulanabilir yani çıkan rahatsızlık ve komplikasyonlarını karşılamayabilir.
 • Ekprim uygulayabilir yani çıkan rahatsızlıkla ilgili fazla prim isteyebilir.
 • Limit koyabilir yani çıkan rahatsızlıkla ilgili yıllık bir tutar belirleyerek, bu tutarın üstündeki sağlık giderini karşılamayabilir.

Ekprim uygulanması durumunda çoğunlukla ilgili rahatsızlığa ilişkin giderler poliçe kapsamında oluyor.

Yenileme garantisi alıncaya kadar olan sürenin uzunluğu ve yenileme garantisi alamama olasılığını da göz önüne aldığımızda poliçe süresi içinde çıkan hastalıklarla ilgili uygulamaların önemi artıyor.

c) Doğuştan gelen hastalıklar karşılanıyor mu?

Çoğunlukla sağlık sigortasına ilk girişte (poliçe öncesine dayalı olduğu kesin olduğu için) kapsam dışı olan genetik ve doğuştan gelen rahatsızlıklar bazı sigorta şirketlerinde zamanla kapsam dahiline alınabiliyor. Bunun için de belli şartların (3 yıl bekleme ve yenileme garantisi almış olmak gibi) yerine getirilmiş olması bekleniyor. Bazı sigorta şirketlerinde de annenin doğum teminatını kullanarak dünyaya getirdiği bebeği doğuştan yenileme garantisine hak kazanabiliyor.

Doğuştan gelen hastalıklar sadece doğum esnasında ya da bebeklikte ortaya çıkmayabilir. Yetişkinlik döneminde dahi çıkan bazı hastalıklar doğuştan olarak değerlendirilebiliyor. Konu ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

d) Sigorta bebeği uygulaması

Dünyaya gelecek bebeğimizin öncelikle sağlıklı olmasını isteriz. Sağlığı için de ileriye dönük her türlü yatırımı yapmaya hazırızdır.

Bazı sigorta şirketleri yukarıda da belirttiğimiz gibi annenin doğum teminatı kullanarak dünyaya getirdiği bebeğine ekstra birtakım haklar verirler. Anne doğum teminatını kullanmadan bebeği dünyaya getirmişse genellikle 15 gün bekleme süresi uygulanır ve bu süre zarfında çıkan rahatsızlıklarda muafiyet ve ekprim uygulanabilir, bekleme süresi uzatılabilir hatta çıkan rahatsızlığa göre bebek hiç sigortalanmayabilir.

Sigorta bebeği uygulaması ile;
 • Bebeğe doğuştan yenileme garantisi verilebilir,
 • Bebeğin doğuştan gelen hastalıkları kapsam dahiline alınabilir,
 • Bebeğe doğduğu gün başlangıçlı poliçe açılabilir. Bu uygulama aynı zamanda doğduğunda sağlık problemi olan ya da kuvöze alınan bebeklerin hastaneden çıkmadan yapılan sağlık giderlerinin bile karşılanacağı anlamına gelir.

Bu nedenle sigorta bebeği uygulaması da sağlık sigortası seçimi yaparken dikkate almamız gereken kriterlerdendir zira bu uygulama da her sigorta şirketinde aynı olmayabilir.

e) İstisna olan hastalıklar ve uygulamalar

Bazı hastalıklar sigortalılık öncesinde teşhisi konsun ya da konmasın poliçe kapsamı dışında bırakılabilirler (aids gibi) Bazı hastalıklar içinde süre istisnası yani bekleme süresi getirilir. Sağlıklı bir şekilde karar vermek istiyorsak özel şartlarda yazılı olan istisna uygulanan hastalıklara da göz atmamız yerinde olur.

Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Ülkemizde trafik ya da araç sigortası gibi sigorta türlerinde ,uygulamalar daha standardize olmuşken, sağlık sigortası uygulamaları arasındaki farklar hayli çoktur. Aynı zamanda diğer sigorta türlerinde şirket değişikliği daha kolayken, sağlık sigortasında haklarınızın devamlılığı söz konusunu olduğundan her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle doğru şirkete karar vermek, devamı için de önemlidir. Kararınızda yardımcı olabilmek için ” Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?” maddeler halinde sıraladık. Sigorta şirketinizin özel şartlarını mutlaka inceleyin ve içinden çıkamadığınız durumlarda acentenize danışın. Daha fazla bilgi ve fiyat almak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz