Kasko poliçesi neleri karşılar?

0
642
Kasko poliçesi neleri karşılar?
Kasko poliçesi neleri karşılar?

Kasko Sigortası Nedir?

Motorlu kara araçları için düzenlenen bir poliçe olan kasko, beklenmedik kazalar sonucu oluşabilecek maddi zararlar ve sürücü ile yolcuda oluşabilecek bedensel zararları karşılayan bir sigortadır. Kasko poliçesi neleri karşılar ? sorusunun yanıtı için öncelikle poliçenizi ve her şirketin kendisine özgü oluşturduğu özel şartlarını dikkatlice incelemek gerekir. Zira her şirketin karşıladığı durumlar farklılık gösterebilir. Kasko şirketleri özel şartlarını belirlerken, tüm sigorta şirketlerinin ortak olarak kullandığı kasko poliçesi genel şartlarına uymak zorundadırlar.

Kasko poliçesi neleri karşılar?

Kasko poliçesinin kapsadığı durumlar:

 • Aracın karayolu ya da demiryolunda kullanılabilen motorsuz, motorlu araçlarla çarpışması
 • Hareket ya da durma halindeyken, aracı kullanan kişinin iradesi dışında araca, ani ve harici etkilerle sabit ya da hareketli bir cismin çapması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
 • Aracın yanması
 • Aracın ya da araç parçalarının çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi
 • 3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptığı hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar

Kaskonuzun poliçeniz içeriklerine göre aşağıdaki isimleri alabilir:

Das kasko nedir?

Dar kaskoda teminat, yukarıda belirtilen durumların bir kısmı için teminat verildiği kasko türüdür.

Kasko nedir?

Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği kasko ürünüdür.

Genişletilmiş kasko nedir?

Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme
ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko nedir?

Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir. Yani sigorta şirketi, poliçe ya da teklif üzerindeki ürün isminde hangi kasko türü olduğunu yazmak zorundadır.

Daha sonra poliçe dışı durumlarla karşılaşmamak ve küçük prim farkları nedeni ile büyük bedeller ödememek için, risklerinizi doğru hesaplayarak şartlarınıza uygun bir kasko teklifi almak son derece önemlidir.

Kasko poliçesi neleri karşılar?

Ek Sözleşmeyle Neler Kasko Sigortasına Dahil Edilebilir?

 1. Yurt dışında meydana gelen zararlar,
 2. Halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
 3. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 4. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 5. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 6. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 7. Hasarın giderilmesine kadar olan sürede, gelir kaybından
  doğan zararlar,
 8. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 9. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 10. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
 11. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
 12. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
 13. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 14. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar

Poliçeniz ya da teklifiniz üzerinde bu teminatlar yer alsa da , özel şartlarda yer alan uygulama koşullarını incelemekte fayda vardır. Bu teminatlar, bu koşullarla anlam kazanır.

Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan kaynaklanan durumlar sonucunda oluşan zararlar,
 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 4. Poliçede gösterilen aracın, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 5. Aracın, uyuşturucu madde veya kanunda belirlenen seviyenin
  üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 6. Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle
  meydana gelen zararlar,
 7. Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 8. Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya
  kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 10. .Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

Ayrıca;

Bu maddeler, kasko sigortası genel şartlarında yer alan, yani tüm sigorta şirketleri için kapsam dışı olan durumları içerir. Bunun dışında poliçenizde yer almayan bir teminattan kaynaklı hasarlar karşılanmaz. Ayrıca var olan teminatınızın hangi koşullarda geçerli olacağını da poliçenize ait özel şartlardan kontrol edebilirsiniz.

3. şahısların etkilendiği kazalarda, trafik sigortanızın limitlerini aşan durumları için de mali sorumluluğunuzu ve gerekli yol yardım hizmetlerini poliçe kapsamında teminat altına alır.

“Kasko poliçesi neleri karşılar?”  ve  daha fazlasını yukarıda maddeler halinde inceledik. Kasko poliçesi hakkında detaylı bilgi ve fiyat almak için  için bize buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz